Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Flervariabelanalys

Förberedande kurs i matematik

Geometri

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Inledande matematik

Komplex analys och transformer

Kost- och näringslära

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3