Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Att skriva matematik

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Examensarbete i matematik

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap)

Examensarbete inom lärarutbildningen (matematik)

Examensarbete och VFU III - grundlärare årskurs 4-6

Flervariabelanalys

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Fourieranalys

Fourierserier och approximationer

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv