Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Konst och design I

Konst och design II

Kost- och näringslära

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Prestationsutvecklingsstrategier

Skissteknik I

Skissteknik II

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära

Visuellt tänkande och gestaltning