Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk kemi

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Biokemi

Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning

Fysikalisk kemi B

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Inledande kemi

Internationellt projekt i Kemi

Kemi Bas A

Kemi II med didaktisk inriktning

Kemi III med didaktisk inriktning

Kemi för basåret 2

Kemi i samhället

Kemi kandidatarbete