Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Examensarbete (KUB)

Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap)

Idrottsvetenskap / Idrott och hälsa

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Lärandets villkor och ämnesdidaktik i teori och praktik III, allmänna ämnen

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Verksamhetsförlagd utbildning I - VÄP

Verksamhetsförlagd utbildning III - VÄP