Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Att skriva matematik

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Examensarbete i matematik

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap)

Examensarbete inom lärarutbildningen (matematik)