Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Centrala kulturpolitiska frågor

Databasdesign

Datorkunskap och webbdesign - Kulturstudier

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Designmönster, Java och UML

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap)

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Gatukonst

Genus, medier och design

Globalisering och kultur

Grundläggande databasdesign