Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Historia I

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Praktik 1 historia

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet