Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Demografiska utmaningar i en globaliserad värld

Den nya politiska historien

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (historia)

Från undersåte till medborgare: Perspektiv på två sekler av samhällsomvandling

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Jämförande metod och transnationella perspektiv

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Praktik 1 historia

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I