Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Den nya politiska historien

Det mångfacetterade kulturarvet

Diabetes I

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Historia I

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturarvspedagogik

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Praktik 1 historia