Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Arkivkunskap I

Arkivkunskap II

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Demografiska utmaningar i en globaliserad värld

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare