Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap I

Arkivkunskap II

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Historia I

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning - självständigt arbete

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 2

Historia med didaktisk inriktning 3

Historia med didaktisk inriktning 3, årskurs 7-9

Historia, teori och metod

Historia, uppsats

Hälsopedagogik I

Hälsopedagogik och Idrottsdidaktik

Idrott för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II

Idrott för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II