Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap I

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Demografiska utmaningar i en globaliserad värld

Den digitala tidsålderns mediepublik

Den nya politiska historien

Det mångfacetterade kulturarvet

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap)