Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Fältkurs projekt

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem II

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Migration, kultur och kommunikation

Naturgeografi och GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Svenska - ett andraspråk

Tillämpad geodesi