Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS

Självständigt arbete

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Svenska som främmande språk I

Svenska som främmande språk II

Svenskan i tvärspråklig belysning

Tvåspråkig utveckling