Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Evidens i socialt arbete

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältkurs projekt

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Geografiska informationssystem II

Grundläggande fastighetsjuridik

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Individ, grupp och familj

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Juridik för det sociala arbetet

Kartografi I