Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Teorier i socialt arbete

Uppsatskurs i socialt arbete

Utsatthetens dynamik

Utvärdering och evidens i offentlig sektor

Vetenskaplig metod inom geomatik