Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS

Vetenskaplig metod inom geomatik