Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Byggmätning

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Examensarbete mät- och kartteknik

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältkurs projekt

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Geografiska informationssystem II