Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Den projektorienterade organisationen

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Generell projektledningsmetodik

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledningsmetodik

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

RasterGIS

Teamutveckling i projektmiljöer

Vetenskaplig metod inom geomatik