Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Den projektorienterade organisationen

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältkurs projekt

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Generell projektledningsmetodik

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Geografiska informationssystem II

Grundläggande fastighetsjuridik

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Individer och grupper i projekt

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Naturgeografi och GIS