Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Företagets finansiering och styrning

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi