Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältkurs projekt

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Geografiska informationssystem II

Grundläggande fastighetsjuridik

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Instrument och praktiskt gehör

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivande 1