Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Byggmätning

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digital Media, Culture and Politics

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Digitala analysmetoder

Ensembleledning 7

Examensarbete

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete mät- och kartteknik

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Fältkurs projekt

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geodesi för GIS