Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Deformation och brott

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Fjärranalys och digital fotogrammetri

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Karaktärisering av material

Kartografi I

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialteknik för civilingenjörer

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring simulering och modellering

RasterGIS

Simulering och modellering

Tillverkningsteknik