Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete mät- och kartteknik

Filmgeografi(er)

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fysisk planering i praktiken

Fältkurs projekt

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Geografiska informationssystem II

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande fastighetsjuridik

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Identiteter och kulturer

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering