Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Byggmätning

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS

Skola som system och idé - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod inom geomatik

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare