Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Allmänt utbildningsområde 3

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Byggmätning

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Electronic Business and Enterprise Systems

Ensembleledning 7

Examensarbete

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete mät- och kartteknik

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder