Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell politik

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Självständigt forsknings- och utredningsarb II

Statsvetenskap II

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Svensk politik och förvaltning

Vetenskapsteori