Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 2

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 4

Geografi med didaktisk inriktning 5

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Internationell politik

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat