Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Försöksplanering

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 2

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 4

Geografi med didaktisk inriktning 5

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistisk teori

Statistisk teori

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik