Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Teorier i socialt arbete

Uppsatskurs i socialt arbete

Utsatthetens dynamik

Utvärdering och evidens i offentlig sektor

Välfärder och ofärder