Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 2

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 4

Geografi med didaktisk inriktning 5

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisation och innovation

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält