Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 2

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 4

Geografi med didaktisk inriktning 5

Ledarrollen i projektmiljöer

Perspektiv på projektledning

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekt som arbetsform

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Projektledning i IT-projekt

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer