Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 2

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 4

Geografi med didaktisk inriktning 5

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik för lärare: Geometri

Matematik för lärare: Självständigt arbete

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5

Matematik med tillämpningar inom kemi

Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i årskurs 4-6