Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (geografi)

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiteknik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Forskningspraktik, kemiteknik

Framtidens förpackningar

Förpackningstryck och grafisk design

Geografi med didaktisk inriktning 4

Geografi med didaktisk inriktning 5

Introduktion till förpackning

Massa-, pappers- och ytbehandlingsteknik

Massa-, pappers-, ytbehandlings- och grafisk teknik

Massateknik, fördjupningskurs I

Massateknik, fördjupningskurs II

Pappersteknik, fördjupningskurs I

Pappersteknik, fördjupningskurs II

Polymerbaserade förpackningsmaterial

SwB - Science without borders in Chemical Engineering, Pulp & Paper

Tissueprodukters egenskaper och framställningsmetoder

Ytbehandlingsteknik och grafisk teknik: Fördjupningskurs II

Ytbehandlingsteknik och grafisk teknik:Fördjupningskurs I