Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete (KUB)

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning

Examensarbete i kompletterande lärarutbildning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (geografi)

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Geografi för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet.

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning