Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - ämneslärare

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 2

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 4

Geografi med didaktisk inriktning 5

Historia I

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historia, uppsats

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Källkritik i den digitala informationsrevolutionen