Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap I

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Demografiska utmaningar i en globaliserad värld

Den nya politiska historien

Det mångfacetterade kulturarvet

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (geografi)

Examensarbete inom lärarprogrammet (historia)

Från undersåte till medborgare: Perspektiv på två sekler av samhällsomvandling

Geografi för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet.

Geografi med didaktisk inriktning