Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Försöksplanering

Försöksplanering I

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Genus, hälsa och teknologi

Genus, sexualitet och psykologi

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap III

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Ledarskap, organisation och kön

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Män, manligheter och förändringsprocesser

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I