Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Allmän rättslära II

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Associationsrätt

Beskattningsrätt I

EU-rätt och internationell rätt

Familjerätt

Fastighetsrätt

Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess

Genus och samhället

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap III

Genusvetenskap IV

Handelsrätt

Handelsrättslig översiktskurs

Internationell beskattning

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning

Kontraktsrätt med ersättningsrätt

Kredit- och obeståndsrätt

Materiell företagsbeskattning

Offentlig rätt