Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Genus och samhället

Genus, hälsa och teknologi

Genus, sexualitet och psykologi

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap III

Genusvetenskap IV

Genusvetenskaplig teori 4

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer