Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Genus och samhället

Genus, hälsa och teknologi

Genus, sexualitet och psykologi

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap III

Genusvetenskap IV

Genusvetenskaplig teori 4

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Ledarskap, organisation och kön

Ljudsättare I

Ljudsättare II

Ljudsättare III

Låtskrivande 1

Låtskrivande 2

Låtskrivarprojekt 1