Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap III

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Idéhistoria I: Moderna tider

Idéhistoria II

Idéhistoria II: Global idéhistoria

Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik

Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Introduktionskurs i kulturpolitik

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Konst- och bildvetenskap I

Konst- och bildvetenskap II

Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar

Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst

Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete

Konst- och bildvetenskap II: teori och metod