Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer

Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fysik I med didaktisk inriktning

Fysik II med didaktisk inriktning

Fysik III med didaktisk inriktning

Fysik, examensarbete kandidatnivå

Fysikalisk elektronik

Grundläggande fysik för elektroteknik

Inledande modern fysik

Kvantfysik I

Kvantfysik II

Matematisk fysik II

Mekanik med tillämpningar 1

Mekanik med tillämpningar 2

Modern experimentell fysik

Nanovetenskap I

Naturvetenskap och teknik F-3

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Teknik I med didaktisk inriktning