Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fysikalisk elektronik

Grundläggande fysik för elektroteknik

Inledande modern fysik

Kvantfysik I

Kvantfysik II

Matematisk fysik II

Mekanik med tillämpningar 1

Mekanik med tillämpningar 2

Modern experimentell fysik

Nanovetenskap I

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, biologi

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, fysik

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik

Termodynamik och statistisk fysik

Vågfysik och elteknik