Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Avancerad kvantmekanik

Beräkningsfysik

Datorstödd beredning och produktion

Dynamik med datorstöd

Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer

Ergonomi

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets teori

Finita elementmetodens grunder

Funktionella material

Fysikalisk elektronik

Grundläggande fysik för elektroteknik

Hydraulik och pneumatik

Hållfasthetslära I för civilingenjörer

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Inledande modern fysik

Integrerad produktutveckling

Introduktionskurs IoD

Kommunikationsverktyg i designarbete

Konstruktionsteknik II, IoD