Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Avancerad kvantmekanik

Beräkningsfysik

Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets teori

Funktionella material

Fysikalisk elektronik

Grundläggande fysik för elektroteknik

Inledande modern fysik

Kvantfysik I

Kvantfysik II

Matematisk fysik II

Mekanik med tillämpningar 1

Mekanik med tillämpningar 2

Modern experimentell fysik

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Nanovetenskap I

Nanovetenskap II

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, biologi

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, fysik

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi