Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmän relativitetsteori

Analytisk mekanik I

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Avancerad kvantmekanik

Beräkningsfysik

Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik

Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets teori

Funktionella material

Fysik Bas A

Fysik I med didaktisk inriktning

Fysik II med didaktisk inriktning

Fysik III med didaktisk inriktning

Fysik IV med didaktisk inriktning

Fysik för Basåret 2

Fysik för Basåret 3

Fysik, examensarbete kandidatnivå

Fysikalisk elektronik

Geografi med didaktisk inriktning 1