Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Folkhälsovetenskap: examensarbete

Hantering av komplexa miljörisker

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Hälsofrämjande arbete II

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning

Konsumenten som miljöaktör I

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i risk- och miljöstudier

Metod och teori i riskhantering

Miljö, risk och hållbar utveckling

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Miljökommunikation för förändringsarbete